Fordi det kan vi bare i DcH Give.

Øvet

Holdet er for hunde og hundeførere:
– Der har gennemført træningen på Agility begynder i DcH Give eller har gennemført lignende træning andetsteds.
– Der har kendskab til de fleste forhindringer.

Formålet er:
– At videreudvikle handlingsmetoder
– At arbejde videre med de forskellige forhindringer
– At arbejde med mindre baneforløb

Træningen består af trænerstyret undervisning og mindre selv-trænings-øvelser.
Al træning foregår med positiv indlæring – dvs. man belønner for det ønskede og ignorerer det uønskede/fejl.

Vores dygtige træner Dorthe Rix med labradoren Bella

Fra april – november træner vi på pladsen i Give.
De sidste par år har vi haft mulighed for hal-træning i januar – marts. Dermed er vi ikke så
afhængige af vejret (sne og frost).