Begynder Agility 

Holdet er for hunde og hundeførere:

  • Hunden er 12 mdr. eller derover
  • Der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde en vis fokus på træningen
  • Der ønsker at prøve kræfter med agility
  • Hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig
  • Hvor hunden kan færdes uden line under førerens kontrol

Formålet er:

  • At hundeføreren lærer den grundlæggende handling af hunden
  • At arbejde med indlæring af Agility-forhindringer og give hunden løbeglæde
  • At arbejde med mange gentagelser og små kombinationer

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Fortrinsvist består træningen af  instruktørstyrede øvelser. Der kan forekommer selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med opsætning og oprydning efter træningen.
Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

 

Træningssted:

Fra Oktober til og med Marts trænes der i Klinkenborg hallen på en hverdags aften.

Fra April til og med September trænes på DcH Give's træningsarealer

 

Nyheder

Sponsorer