Konkurrence Agility Hold 2

Holdet er for hunde og hundeførere:

  • Aktive trænere i DcH Give
  • For ekvipager der deltager til konkurrencer eller handlere med konkurrencerutine
  • Hunde, som kan forcere forhindringerne korrekt
  • Hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig
  • Hvor hunden kan færdes uden line under førerens kontrol

Formålet er:

  • At arbejde skiftevis med handlingsteknikker, hvor der er fokus på både handlerens og hundens læring indenfor en afgrænset teknik
  • At arbejde med at sammensætte teknikkerne til at kunne løbe en hel bane
  • At arbejde med at kunne gennemskue banen og se hvilke handlingsmuligheder der er og hvilke der vil løse opgaven på den mest effektive måde

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Træningnen består af instruktørstyrede øvelser samt selvtræning/gruppertræning hvor man hjælper hinandens
Alle hjælper hinanden med opsætning og oprydning efter træningen.
Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Træningssted:

Fra Oktober til og med Marts trænes der i Klinkenborg hallen på en hverdags aften.

Fra April til og med September trænes på DcH Give's træningsarealer

 

Nyheder

Sponsorer