Unghunde hold 

Holdbeskrivelse for Unghunde

 • Holdet er fortsættelsen for hvalpe holdet samt nye hunde  som er over 6 mdr.

Holdet er for hunde og hundeførere:

 • der ikke har startet deres træning sammen i DcH Give, og hvor hunden er 6 mdr. eller derover.
 • der ønsker grundlæggende viden om, hvordan man træner sin hund.
 • der vil træne hjemme på, at nå det aftalte mål med træningen.
 • der på sigt vil fortsætte på et af klubbens øvrige hold.

Formålet er bla.:

 • at sikre at hundeføreren har den grundlæggende træning, så hunden kan fungere og trives i familien.
 • at sikre at hund og fører har et niveau, som gør at man kan fortsætte på et af klubbens øvrige hold.

Ved hjælpe af:

 • at hjælpe hundeføreren til at få en god kontakt med hunden
 • Starte basis træning fokuseret på den sport man gerne vil lave med hunden, såsom agility, Rally eller Lydighed
 • at lære hundeføreren forskellige instinkt-, balance- og problemløsnings-øvelser.
 • at lære hundeføreren forskellige lydighedsøvelser, såsom indkald, gå pænt i snor, m.v.
 • at give hundeføreren vejledning til træning og aktivitet hjemme.

Alle øvelser foregår ved positiv indlæring, dvs. man belønner det hunden gør rigtig og retter fejl ved at ignorerer dem.

Undervisningsform:

Træningen består af forskellige instruktørstyret øvelser samt selvtræning på viste øvelser. Hundeføreren træner derefter hjemme indtil næste træning.


Generelt:

Der kræves ikke nogle særlige kvalifikationer for at deltage i begynder træningen. Træningen er primært rettet mod hundeføreren, da det er dem, der under trænernes vejledning, skal lære at motivere og samarbejde med sin hund.


Selve træningen foregår typisk på et hold med 1 uddannede træner + evt. 1 træneraspirant/hjælpetræner. Alle involverede i træningen er ulønnede og frivillige i klubben.

Har du har ønsker om at fortsætte med træningen efter holdet tilbyder vi træning på klubbens øvrige hold. Træneren kan dog vurdere, at der kan være behov for yderligere træning på holdet, inden der fortsættes på det ønskede hold.

 

Nyheder

Sponsorer