Rally

Holdet er for hunde og hundeførere:

  • Hunden er 9 mdr. eller derover
  • Der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde en vis fokus på træningen
  • Der ønsker at prøve kræfter med Rally
  • Hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig

Formålet er:

  • At udbygge kontakten og det glade samarbejde mellem hund og fører
  • At motivere til det positive samarbejde
  • At arbejde med højre- og venstrehandling
  • At arbejde med præcision og timing
  • At arbejde med små delbaner
  • At følge den røde tråd for træningen for Rally

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Fortrinsvist består træningen af instruktørstyrede øvelser samt selvtræning, der kan også trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med oprydning efter træningen.
Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

 

Nyheder

Sponsorer