Holdbeskrivelse for Agility letøvet/øvet:

Holdet er for hunde og hundeførere:

  •           Der har gennemført træningen på Agility begynder i DcH Give eller har gennemført lignende træning andetsteds
  •           Der har kendskab til de fleste forhindringer

Formålet er:

      ·       At videreudvikle handlingsmetoder

      ·       At arbejde videre med de forskellige forhindringer

      ·       At arbejde med mindre baneforløb

Undervisningsform:

Træningen består af trænerstyret undervisning og mindre selv-trænings-øvelser.

Al træning foregår med positiv indlæring – dvs. man belønner for det ønskede og ignorerer det uønskede/fejl

 

Træningssted:

Fra Oktober til og med Marts trænes der i Klinkenborg hallen på en hverdags aften.

Fra April til og med September trænes på DcH Give's træningsarealer

 

Nyheder

Sponsorer