Begynder Agility

Holdet er for hunde og hundeførere:

  • Hunden er 9 mdr. eller derover
  • Der har opnået en god kontakt i samarbejdet og hvor hunden kan holde en vis fokus på træningen
  • Der ønsker at prøve kræfter med lydighed og Dch program øvelser
  • Hvor hunden er i fysisk god form og normalvægtig

Formålet er:

  • At hundeføreren lærer den grundlæggende handling af hunden ved DcH program øvelser
  • At arbejde med indlæring af øvelser fra DcH program D og C
  • At arbejde med mange gentagelser

Al træning foregår med positiv indlæring, dvs. man belønner ønsket adfærd og ignorerer fejl.

Undervisningsform:

Fortrinsvist består træningen af instruktørstyrede øvelser. Der kan forekommer selvtræning, ligesom der også kan trænes i grupper.
Alle hjælper hinanden med opsætning og oprydning efter træningen.
Træningen kan afsluttes i klubhuset med hyggeligt samvær, hvor træningen evalueres.

Nyheder

Sponsorer